Bundel...over de bundel: lees of koop de huidige en hoe aan de volgende bij te dragen
Het tijdschrift Metaaltijden verschijnt jaarlijks naar aanleiding van de Metaaltijdendag

Bundel 2016!

Naar aanleiding van de lezingen en de discussies op de 4e metaaltijdendag streeft de Stichting Metaaltijdenonderzoek Nederland ernaar om de deelnemers een publicatiemedium te bieden voor diverse bijdragen aangaande de studie van gemeenschappen uit de Metaaltijden. Voor het derde jaar op rij is de "Metaaltijden" bundel een feit!

Deze derde bundel is nu voor een gereducerd tarief te bestellen bij Sidestone Press, klik voor Metaaltijden 3 (2016) HIER

Inhoud

Van Heinde en Verre. De dynamiek van brons- en jzertijdgemeenschappen
Axel Müller & Richard Jansen

'Wives for cattle'? Bridewealth in the Bronze Age
Nathalie Brusgaard

Een cultusplaats met crematiegraven uit de late ijzertijd te Schipperskerk-Koeweide (provincie Limburg)
Judith van der Leije & Lucas Meurkens

Twee bronzen halsringen in een kuiltje. Grafritueel uit de vroege ijzertijd in het Zuiderveld (Waalsprong, gem. Nijmegen)
Emile Eimermann & Peter W. van den Broeke

Between belts and Beakers. Pendants in the third millennium BC in Western and Central Europe
Jos Kleijne

Reflections on Early and Middle Bronze Age dynamics in burial ritual and house building in the Netherlands
Eric Lohof & Erik Drenth

Erven uit de midden- en late bronstijd in Mierlo-Luchen
Roosje de Leeuwe

Together apart. Iron Age deposition practices on the Fries-Drents plateau
Karen M. de Vries

Abandonment & re-use: Westfrisian Bronze Age house-sites within a biographical perspective
B.J.W. Steffens

Bijzondere bronstijdbewoning te Klein Bedaf, Baarle-Nassau
Bart Van der Veken & Axel Müller

On coastal burials and where to find them
Matthijs Y. van Kooten

A bifacially flaked flint sickle from Boxmeer-Sterckwijck (province of Noord-Brabant, the Netherlands). An inquiry into raw material and function
E. Drenth & H. de Kruyk

Urns in the Hilversum culture. An age- and gender-related phenomenon?
Erik Drenth

Bijdragen aanleveren (Bundel 2017!)

Het is voor iedereen mogelijk om een bijdrage aan te melden voor opname in de congresbundel. Wel zijn er enkele spelregels:

  • Een bijdrage omvat ca. 2500 woorden (incl. bijschriften, excl. literatuurlijst), vier afbeeldingen en eventueel een tabel.

  • Het onderwerp van de bijdrage betreft, of is relevant voor, de studie van gemeenschappen uit de metaaltijden in Nederland.

  • De bijdrage voldoet aan gangbare wetenschappelijke eisen ten aanzien van de zorgvuldigheid en helderheid van betoog.

  • De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen niet, of pas na het verwerken van verbetersuggesties, te plaatsen.

  • Bijdragen mogen worden aangeleverd in Nederlands, Engels, Duits of Frans.

  • Auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor het vrijwaren dat het door hen aangeleverde materiaal rechtenvrij herdrukt mag worden.

  • De deadline voor de definitieve versies is 1 april

De technische auteursinstructie, die inzage biedt in het redactieproces en de gevraagde eisen aan vorm en inhoud van de bijdragen, is HIER te downloaden.

Voor alle overige vragen kunt u overleggen met de organisatie.